www.chaiyant.com 
อนออกแบบรองเท้า กระเป๋า ออกแบบนผลิตภัณฑ์นวัตกรรม วางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาด 
เพิ่มผลผลิตและค้นหาตัวตน พัฒนาแบรนด์ไปสู่เป้าหมาย  โดย อาจารย์ ไชยันต์  ไชยสอง 
 084-925-3618  087-058-6618  062-5547157  0870586618 
 
 
ระบบสมาชิก
อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
สอบถามเพิ่มเติม

 084-925-3618
      087-058-6618
      062-554-7157
 0870586618
 chaiyant999@hotmail.com

ผู้ชม
วันนี้ 21
เมื่อวาน 8
ทั้งหมด 1,029,071
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 22
เมื่อวาน 8
ทั้งหมด 1,391,411
ผลงานที่ผ่านมา


ปรึกษาแนะนำเชิงลึก ณ สถานประกอบการ บจก.ยัมมี่อินเตอร์เทรด จำกัด 


โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางยุคใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 


งานด้านสังคมโดยจัดทำโครงการจราจรเพื่อพัฒนาหน้าโรงเรียนใน กทม. 


ปรึกษาแนะนำเชิงลึก ณ สถานประกอบการ  บจก.วินสิตา 


ปรึกษาแนะนำเชิงลึก ณ สถานประกอบการ  บจก.วินสิตา 


ปรึกษาแนะนำเชิงลึก ณ สถานประกอบการ  บจก.อินเตอร์เซคแฟชั่นดีไซน์ 


ปรึกษาแนะนำเชิงลึก ณ สถานประกอบการ  บจก.อินเตอร์เซคแฟชั่นดีไซน์ 


ปรึกษาแนะนำเชิงลึก ณ สถานประกอบการ  บจก.ภากร กระเป๋าหนังปลากระเบน 


ปรึกษาแนะนำเชิงลึก ณ สถานประกอบการ  บจก.เทสโก้อินดัสตรี 


ปรึกษาแนะนำเชิงลึก ณ สถานประกอบการ  บจก.เทสโก้อินดัสตรี 


ปรึกษาแนะนำเชิงลึก ณ สถานประกอบการ  บจก.ยัมมี่อินเตอร์เทรด จำกัด 


ออกแบบแฟชั่นดีไซน์ รองเท้า ศูนย์ออกแบบและพัฒนา TiiD 


โครงการสร้างนักออกแบบเครื่องหนังแฟชั่นสู่สากล 


โครงการสร้างนักออกแบบเครื่องหนังแฟชั่นสู่สากล 


โครงการสร้างนักออกแบบเครื่องหนังแฟชั่นสู่สากล 


โครงการสร้างนักออกแบบเครื่องหนังแฟชั่นสู่สากล 


โครงการสร้างนักออกแบบเครื่องหนังแฟชั่นสู่สากล 


โครงการสร้างนักออกแบบเครื่องหนังแฟชั่นสู่สากล 


โครงการสร้างนักออกแบบเครื่องหนังแฟชั่นสู่สากล 


โครงการสร้างนักออกแบบเครื่องหนังแฟชั่นสู่สากล 


โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางยุคใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 


โครงการปรึกษาแนะนำ FDC  สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED)   

          สอนออกแบบรองเท้า กระเป๋า โดยอาจารย์ไชยันต์          
บริการด้านการอบรมและให้คำปรึกษา แนะนำฟรี
TEL :084-925-3618, 087-058-6618, 062-5547157
Line : 0870586618
Email : chaiyant999@hotmail.com
 
เว็บสำเร็จรูป
×